Invalshoeken

Dorpen
Tijdvensters
Verhaal
Close-up

Over het project

Het project ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ zoekt naar sporen van de ontstaansgeschiedenis van 6 dorpen in dit gebied: Wijnaldum, Firdgum, Hallum, Ulrum, Warffum en Godlinze. Elk dorp heeft een eigen geschiedenis, een eigen verhaal. Samen vertellen deze verhalen de geschiedenis van het terpen- en wierdenland en we willen deze verhalen zichtbaar en beleefbaar maken.

Overzichtskaart van het terpen- en wierdenland met de deelnemende dorpen.

BewarenBewaren

Speuren
Speuren
Bouwstenen
Bouwstenen
Stinzen en borgen
Stinzen en borgen
Woonstalhuis
Woonstalhuis
Oeros: Ûs Mem
Oeros: Ûs Mem
Kloosters en kerken
Kloosters en kerken
Video: de kwelder en de natuur
Video: de kwelder en de natuur
Video: wat aten de bewoners?
Video: wat aten de bewoners?
Video: kwelderland
Video: kwelderland
Video: de dag van de terpbewoner
Video: de dag van de terpbewoner
Wat hoort er niet bij?
Wat hoort er niet bij?
Radiaire terp
Radiaire terp
Voor docenten
Voor docenten
Bezoeken
Bezoeken

Droog blijven bij hoog water

‘Terpen’ en ‘wierden’ zijn twee namen voor hetzelfde: een door mensen aangelegde ophoging in het landschap om op te wonen. Ze komen in een brede strook langs de kust van noord Nederland voor. In Friesland heten ze ‘terpen’ en in Groningen worden ze ‘wierden’ genoemd.

Eeuwenlang overstroomde het land in het noordelijk kustgebied regelmatig bij hoog water. Dat was hinderlijk voor mens en dier. Met de terpen en wierden losten de bewoners dat probleem op. Ze konden zich bij hoog water met hun vee op de terpen en wierden terugtrekken.

BewarenBewaren