Invalshoeken

Dorpen
Tijdvensters
Het verhaal
Close-up

Terpen en Wierden

‘Terpen’ en ‘wierden’ zijn twee namen voor hetzelfde: een door mensen aangelegde ophoging in het landschap om op te wonen. Ze komen in een brede strook langs de kust van Noord-Nederland voor. In Friesland noemen ze deze verhogingen ‘terpen’ en in Groningen ‘wierden’.

Eeuwenlang liep het land in het noordelijk kustgebied bij hoog water onder. Dat was een bedreiging voor mens en dier. Met de terpen en wierden losten de bewoners dat probleem op. Ze konden zich met hun vee op de terpen en wierden terugtrekken. Daar ontstonden in de loop der tijd dorpen die nu nog steeds bestaan.

Op deze website vind je het verhaal van dit terpen- en wierdenland. Behalve het algemene verhaal vind je ook de bijzondere verhalen van zes dorpen uit dit gebied: Wijnaldum, Firdgum, Hallum, Ulrum, Warffum en Godlinze.  Samen vertellen deze verhalen de geschiedenis van het terpen- en wierdenland.

Overzichtskaart van het terpen- en wierdenland met de deelnemende dorpen. Ontwerp Eelco Bruinsma, 2017