Wat hoort er niet bij?

We hebben de woonstal gevuld met voorwerpen die er in het verleden waarschijnlijk te vinden waren. Maar … hier en daar is een fout gemaakt. Bekijk de foto’s zorgvuldig en maak een lijst van de dingen die er zeker niet in thuis horen.   De eerste bewoners van de terpen …

Het project

Voor meer informatie over het project “Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling” kun je terecht op de website terpenenwierdenland.nl. Deze website bevat veel informatie over de deelnemende dorpen, over de stand van zaken van het onderzoek en over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het terpen- en wierdenland.

Warffum

Wierde De straten van Warffum lopen ongeveer recht over de wierde. Het is dus een rechthoekige wierde en geen radiaire wierde, waarbij de straten als de spaken van een wiel vanuit het middelpunt komen. De wierde is ongeveer 5,5 meter hoog en de grootste van Nederland. De Warffumermaar loopt vlak …

Wijnaldum

Terpdorp Wijnaldum heeft ongeveer 350 inwoners en is bekend van zijn koningsterp en prachtige fibula. Het terpdorp, dat in het Fries ‘Winaam’ heet, ligt niet ver van Harlingen. Als je de bewoners van de bijbehorende buurten de Foarryp, de Haule en de bewoners langs de zeedijk bij de bewoners van …

Hallum

Terpdorp op kwelderwal Hallum (gemeente Ferwerderadeel) heeft ongeveer 3000 inwoners. Het terpdorp ligt in een gebied dat vroeger Oostergo werd genoemd. Oostergo is gevormd door de zee. Langs de Waddenzee en de nu ingepolderde Middelzee ontstonden nederzettingen op kwelderwallen. Een kwelderwal is een natuurlijk hoger gelegen stuk grond dat door …

Ulrum

​Dubbele wierde Ulrum ligt op een lange kwelderwal die vroeger de westelijke oever van de Hunzeboezem vormde. Het dorp ligt in een lint van wierden van gelijke ouderdom: Vierhuizen, Elens, Ulrum, de Houw, Leens, Wehe-Den-Hoorn. Het is een ‘dubbel wierdedorp’. Je kunt goed zien dat het in rechthoekige blokken is …