Warffum

Wierde De straten van Warffum lopen ongeveer recht over de wierde. Het is dus een rechthoekige wierde en geen radiaire wierde, waarbij de straten als de spaken van een wiel vanuit het middelpunt komen. De wierde is ongeveer 5,5 meter hoog en de grootste van Nederland. De Warffumermaar loopt vlak …

Wijnaldum

Terpdorp Wijnaldum heeft ongeveer 350 inwoners en is bekend van zijn koningsterp en prachtige fibula. Het terpdorp, dat in het Fries ‘Winaam’ heet, ligt niet ver van Harlingen. Als je de bewoners van de bijbehorende buurten de Foarryp, de Haule en de bewoners langs de zeedijk bij de bewoners van …

Hallum

Terpdorp op kwelderwal Hallum (gemeente Ferwerderadeel) heeft ongeveer 3000 inwoners. Het terpdorp ligt in een gebied dat vroeger Oostergo werd genoemd. Oostergo is gevormd door de zee. Langs de Waddenzee en de nu ingepolderde Middelzee ontstonden nederzettingen op kwelderwallen. Een kwelderwal is een natuurlijk hoger gelegen stuk grond dat door …

Ulrum

​Dubbele wierde Ulrum ligt op een lange kwelderwal die vroeger de westelijke oever van de Hunzeboezem vormde. Het dorp ligt in een lint van wierden van gelijke ouderdom: Vierhuizen, Elens, Ulrum, de Houw, Leens, Wehe-Den-Hoorn. Het is een ‘dubbel wierdedorp’. Je kunt goed zien dat het in rechthoekige blokken is …

Godlinze

  Godlevingi Godlinze komt al rond het jaar 1000 in een lijst met inkomsten uit de landgoederen van het klooster Werden voor. Het dorp wordt dan ‘Godlevingi’ genoemd. Godlinze is met 6 meter een hoge wierde. De wierde is nooit afgegraven voor het winnen van de vruchtbare terpaarde. De bodem …

Firdgum

7 terpen Firdgum is een bijzondere terp, want het dorp en het gebied daaromheen bestaat eigenlijk uit meerdere terpen. Veel terp- en wierdedorpen zijn ooit zo begonnen. Kleine terpen met daarop een boerderij lagen in groepen in het landschap en groeiden langzaam naar elkaar toe. Op die manier ontstonden grote …