Close-up

De oeros: ‘Ûs Mem’

In het tijdperk van jagers en boeren graasde de oeros nog in het terpen- en wierdenland. De Friezen hebben van ‘Ûs Mem’ zelfs het begin van hun geschiedenis gemaakt.
Lees verder »

Masker

Waartoe diende het vreemde masker uit de tijd van jagers en boeren?
Lees verder »

Het woonstalhuis

Hoe bleef je droog en warm in het terpen- en wierdenland? Al voor het opwerpen van terpen en wierden bouwden de mensen huizen waarin zij samen met hun vee woonden.
Lees verder »

Runen

Vanaf het begin van onze jaartelling tot in de middeleeuwen was de kuststrook waarin de terpen en wierden liggen een gebied dat veel werd bezocht door mensen uit Scandinavië, Duitsland en Groot-Brittannië. De talen die in dat enorme gebied werden gebruikt leken veel op elkaar. Uit die tijd komen voorwerpen met eigenaardige ingekraste tekens, de runen.
Lees verder »

Kloosters en kerken

Nog steeds kun je in het terpen- en wierdenland van kerktoren tot kerktoren reizen. Waar je ook bent, je ziet altijd wel ergens een kerktoren aan de horizon. De meeste kerken uit de middeleeuwen bestaan nog steeds, maar de meeste kloosters zijn helaas verdwenen.
Lees verder »

Steenhuizen, stinzen, en borgen

Belangrijke families lieten sterke huizen bouwen om zich te beschermen tegen de gevaren die overal dreigden. Die versterkte huizen groeien uit tot statige borgen en stinzen.
Lees verder »

Bouwstenen

Meer over tufsteen, kloostermoppen en bakstenen.
Lees verder »

Speuren

Het onderzoek naar terpen en wierden wordt uitgevoerd door archeologen en mensen die zich met de geschiedenis van de bewoning en het landschap bezig houden. Wie zijn het en wat doen zij?
Lees verder »

Bezoeken

Een overzicht met musea en bezienswaardigheden die je kunt bezoeken.
Lees verder »