Voor docenten

Download hier de QR-codes voor de mobiele applicatie edumobi (website voor mobiele telefoons).

De QR codes kunnen worden geprint, uitgesneden en ten behoeve van dorpswandelingen bij de points of interest geplaatst worden (in overleg met de eigenaren en beheerders). Als de leerlingen de QR-codes scannen krijgen zij de bijbehorende informatie.

Download hier de bouwtekening van de woonstal die in onze site is afgebeeld. Aan de hand van deze tekening kunnen de leerlingen met allerlei materialen een historische woonstal nabouwen.