Over het project

Het project ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ zoekt naar sporen van de ontstaansgeschiedenis van 6 dorpen in dit gebied: Wijnaldum, Firdgum, Hallum, Ulrum, Warffum en Godlinze. Elk dorp heeft een eigen geschiedenis, een eigen verhaal. Samen vertellen deze verhalen de geschiedenis van het terpen- en wierdenland en we willen deze verhalen zichtbaar en beleefbaar maken.

Overzichtskaart van het terpen- en wierdenland met de deelnemende dorpen.

BewarenBewaren