Over het project

Deze educatieve website is onderdeel van het project Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling, dat in 2014 is gestart. In dit project gaan wetenschappers en bewoners van het gebied samen op zoek naar de sporen van de ontstaansgeschiedenis van terp en wierde. Karakteristieke elementen in het landschap worden in kaart gebracht en onderzocht wordt hoe die duurzaam kunnen worden hersteld of verder ontwikkeld. Doel is om de verhalen van het terpen- en wierdenland beter zichtbaar en beleefbaar te maken voor inwoners èn toeristen.

Deelnemers aan het project zijn de Friese terpdorpen Wijnaldum, Firdgum en Hallum en de Groningse wierdedorpen Ulrum, Warffum en Godlinze. In 2018 wordt het project afgerond.

Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling is een project van Landschapsbeheer Groningen, Landschapsbeheer Friesland, het Kenniscentrum voor de archeologie van het terpen- en wierdenland (het Terpencentrum), Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen en Museum Wierdenland.

Overzichtskaart van het terpen- en wierdenland met de deelnemende dorpen. Ontwerp Eelco Bruinsma, 2017

Meer weten?

Bezoek dan eens de volgende musea of lokaties:

Friesland

Fries Museum

Wilhelminaplein 92
8911 BS Leeuwarden
058-2555500
www.friesmuseum.nl
info@friesmuseum.nl

Archeologisch Steunpunt Wijnaldum

Tserkepaed 3
8857 BJ Wijnaldum
058-2139185
archeologie.frl/steunpunten/wijnaldum/

Nicolaastoren en kerkhof Firdgum

Camstrawei 9
8852 RH Firdgum
www.oudtzummarum.nl/kerkhof-firdgum.htm

Zodenhuis

Camstrawei 18
8852 RH Firdgum
0517-591505
yebhettingamuseum.nl

Yeb Hettinga Museum

Camstrawei 18
8852 RH Firdgum
0517-591505
yebhettingamuseum.nl

Maartenskerk

Kerkpad 1
9074 BX Hallum

Borstbeeld Frederik van Hallum

Hoek Goslingastraat – Mounebuorren
Hallum

Groningen

Groninger Museum

Museumeiland 1
9711 ME Groningen
www.groningermuseum.nl
info@groningermuseum.nl

Museum Wierdenland

Van Swinderenweg 10
9891 AD Ezinge
(0594) 621 524
www.museumwierdenland.nl
info@wierdenland.nl

Catharinakerk

H. de Cockstraat 5
9971 AZ Ulrum
Steuteladressen:
Noorderstraat 23 (drogisterij Venhuizen)
Elensterweg 10

Openluchtmuseum Het Hoogeland

Schoolstraat 4
9989 AG Warffum
0595-422233
www.hethoogeland.com
admin@hethoogeland.com

Pancratiuskerk

Hoofdweg 36
9908 PB Godlinze