Het project

Voor meer informatie over het project “Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling” kun je terecht op de website terpenenwierdenland.nl. Deze website bevat veel informatie over de deelnemende dorpen, over de stand van zaken van het onderzoek en over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het terpen- en wierdenland.

Logo van het project